Organizations

Журнальный зал

Im Zeitschriftenlesesaal finden wir alle russischen Literaturzeitschrift, wobei jede neue Nummer mit Inhaltsverzeichnis einsehbar ist. Überdies Rezensionen und vielleicht sogar noch mehr.
 

Завод за проучавање култ

Завод за проучавање културног развитка (историја ) бави се научним, развојним и примењеним истраживањима, израдом студија и анализа у области социологије културе и културне политике, прикупљајући информације и документацију о култури, уметности и медијима у земљи и иностранству. Захваљујући солидној техничкој основи Завод је покренуо сталан истраживачко-документациони пројекат е-култура. У складу са европским токовима Завод се посветио проблемима у култури локалних заједница, реедукацији за културни туризам, култури предграђа и пројектима одрживог развоја локалних заједница.

ИНИОН РАН

Об ИНИОНИнститут научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН, созданный в 1969 году, является крупнейшим центром научной информации в области социальных и гуманитарных наук. Институт широко известен отечественной и мировой научной общественности своими реферативными, библиографическими и аналитическими изданиями, автоматизированной информационной системой по общественным наукам и Фундаментальной библиотекой, насчитывающей более 13,5 млн. книг и периодических изданий.


Pages