Organizations

Завод за проучавање култ

Завод за проучавање културног развитка (историја ) бави се научним, развојним и примењеним истраживањима, израдом студија и анализа у области социологије културе и културне политике, прикупљајући информације и документацију о култури, уметности и медијима у земљи и иностранству. Захваљујући солидној техничкој основи Завод је покренуо сталан истраживачко-документациони пројекат е-култура. У складу са европским токовима Завод се посветио проблемима у култури локалних заједница, реедукацији за културни туризам, култури предграђа и пројектима одрживог развоја локалних заједница.

ИНИОН РАН

Об ИНИОНИнститут научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН, созданный в 1969 году, является крупнейшим центром научной информации в области социальных и гуманитарных наук. Институт широко известен отечественной и мировой научной общественности своими реферативными, библиографическими и аналитическими изданиями, автоматизированной информационной системой по общественным наукам и Фундаментальной библиотекой, насчитывающей более 13,5 млн. книг и периодических изданий.


Pages