Organizations

Academia

Historie a současnostNakladatelství vzniklo v roce 1953 původně jako nakladatelství Československé Akademie věd. Název Academia nese od roku 1966.V současné době zaujímá Academia svou ediční činností přední místo mezi nakladatelstvími České republiky. V edičním programu se zaměřuje na vydávání publikací ze všech vědních oborů.


AEP

Agata

Wurde 1996 in Botoşani / Rumänien gegründet. Bringt vor allem Schulbüchcer heraus, aber auch Fiktion, und Kinderbücher.

Direktor: Olimpius Istrate

Seit 2001 auch didaktisch online-Werke in Zusammenarbeit mit 1educat.ro und Academia Online (www.academiaonline.ro).

Agawa

W swoim profilu Oficyna Wydawnicza Agawa zorientowana jest na współczesną literaturę polską, poezję, prozę, eseistykę, pamiętniki oraz na współczesną literaturę przekładową w tym samym zakresie. Książki oficyny dwa razy uzyskały nagrodę "Książka miesiąca": Poezje zebrane Zbigniewa Bieńkowskiego w sierpniu 1993 roku, Debiut z aniołem Jerzego Górzańskiego w maju 1997 roku. Nagrodę im. Stanisława Reymonta za najlepszą książkę 1997 roku uzyskała powieść Andrzeja Brauna Psie pole.

Agite

aktuálně: připravujeme rozšířené internetové stránky a eshop nakladatelství Agite, Fra, Moleskine, café & knihkupectví Fra. V listopadu 2005 otevíráme literární kavárnu a knihkupectví v Šafaříkově ulici 15 na pražských Vinohradech (spojení, metro I. P. Pavlova, Nám. Míru, tram. 6, 11, Bruselská) podporující menšinová nakladatelství, pořádající a hostící kulturní akce, literární pořady, diskuze, výtvarné projekty a filmové projekce. Naleznete zde kompletní produkci mj.

Agora

O NAMAIzdava~ka ku}a AGORA je po~ela sa radom septembra 2002. godine, najpre kao knji`ara u Zrenjaninu, a zatim od septembra 2003. i kao izdava~, kada su istoimenoj biblioteci iza{li romani Mi{ela Fejbera Ispod ko`e i Pavla Ugrinova Bez ljubavi.


Akadémiai Kiadó

Min?s?g, hagyomŠny, meg?julŠs

Az Akad?miai Kiad? MagyarorszŠg legr?gibb, 1828 ?ta folyamatosan m?k?d? kiad?ja. Alap?t?ja a Magyar TudomŠnyos Akad?mia; k?ldet?se a magyar tudomŠny eredm?nyeinek publikŠlŠsa. A kiad? 1996 ?ta r?szv?nytŠrsasŠg, a Magyar TudomŠnyos Akad?mia ?s a Wolters Kluwer k?z?s tulajdona.


Akademie věd ČR

Akademie věd ČR

Národní 3

117 20 Praha 1

Tel.: +420 221 403 111

Fax: +420 224 240 512

info@cas.cz

webmaster@cas.cz

Akapit-Press

Kinder- und Jugenliteratur

Akropolis

Nakladatelství Akropolis vzniklo v roce 1990 jako soukromé nakladatelství Jiřího Tomáše. V prvním roce své existence vydávalo knihy ve spolupráci s Agenturou Tip-Š a po stejnou dobu poskytovalo nakladatelský servis a. s. TV Spektrum. Poté zahájilo samostatnou činnost (logo nakladatelství vytvořil Oldřich Pošmurný). Od té doby má na svém kontě okolo dvěstě titulů (k 2005) v celkovém nákladu přesahujícím 1 400 000 výtisků (na těchto číslech se však „podepisuje" především první polovina 90. let). Produkci nekomerční literatury by bylo možné rozdělit zhruba do tří oblastí.

Pages