Versfesztivál - Festival der Gedichte

10. Internationales Gedichtfestival

13. Oktober - Eröffnung des Ersten Ungarischen Gedichttheaters/ Elsö Magyar Versszínház

 

See also::

Organizer

Aspekt

Aspekt jefeministický vzdelávací a publikačný projekt t.j. nekonečná množina feministických projektov* záujmové združenie žien

* feministický kultúrny časopis

* webzin

* knižná edícia

* info-doku centrumAspekt je súčasťou* občianskeho združenia Možnosť voľby - za dodržiavanie ľudských práv žien a detí

* Iniciatívy Piata žena proti násiliu páchanému na ženách

 

Begin

2008-10-13 21:00:00
 

End

2008-10-19 19:00:00
 

Price

 

Location

Merlin Színház