Slowakisches Nationaltheater

Organisationen Daten

Slowakisches Nationaltheater
Pribinova 17
SK-819 01
Ort: Bratislava
Telephonnummer:
Handynummer:
Fax:
E-Mail: snd@snd.sk
Siehe auch:

Slovenské národné divadlo, jedna z najvýznamnejších kultúrnych inštitúcií Slovenska, začalo písať svoje dejiny roku 1920. Dnešné Slovenské národné divadlo tvoria tri zložky so stálym profesionálnym umeleckým súborom: Činohra, Opera a Balet.