Katalin Neumer

She was an excellent historian of philosophy, her writings provided fundamental contributions to the history of Hungarian and Austrian philosophy. She published many remarkable papers and books on 18th and 19th century philosophy of language, although the work of the later Wittgenstein always remained her primary interest throughout her life. Besides writing and publishing important monographs and papers in both Hungarian and foreign languages, she also found the time to translate Wittgenstein's works into Hungarian. Though she primarily considered herself a philosopher, she frequently ventured into the fields of literature, literary history, and other areas of the Kulturwissenschaften, most imporantly of the cinematic arts. Besides the creative application of new perspectives, her writings could be characterized first and foremost by philological precision, conceptual clarity, and the thorough review and analysis of textual sources. She also provided important contributions regarding the nature of the humanities, considering both their inner connections and their place within the system of sciences in general.

Her activities as an organizer of scientific activities resulted in the carrying out of various research projects, and the organization of various workshops and conferences. She made essential contributions to the development and maintenance of work relations between Austrian and Hungarian philosophy, to the identification of the Central-Eurpean philosophical tradition's main characteristics, and to regional cooperations. She was an active participant in the public philosophical life of Hungary, and she mentored and supported several young researchers. She was one of the leading researchers of the Institute of Philosophy of the Hungarian Academy of Sciences.

Quelle: https://fi.btk.mta.hu/en/esemenyek-3/esemenyek/567-obituary-katalin-neumer

Kiváló filozófiatörténész volt, a magyar és az osztrák filozófia történetéről szóló írásai mértékadónak számítanak. Számos jelentős művet publikált a 18-19. századi nyelvfilozófiáról, de érdeklődésének középpontjában egész életében Wittgenstein késői munkássága állt. Alapvető fontosságú, magyar és idegen nyelvű  monográfiák és tanulmányok megírásán túl, Wittgenstein műveinek gondos fordítására is talált időt. Bár elsősorban filozófusnak tekintette magát, gyakran tett kirándulást az irodalom, az irodalomtörténet és a tágabb értelemben vett kultúratudomány, különös tekintettel a filmművészet területére. Írásait az új szempontok kreatív alkalmazása mellett, mindenekelőtt a filológiai alaposság, fogalmi pontosság és a források teljeskörű számbavétele és elemzése  jellemezte. Fontos felismeréseket fogalmazott meg a bölcsészettudományok sajátosságáról, belső összefüggéseiről és a tudományok egészén belüli szerepéről.

Tudományszervezőként jelentős kutatási projektek vezetése, konferenciák és workshopok szervezése fűződik nevéhez. Sokat tett az osztrák és a magyar filozófiai kapcsolatok kialakításáért és elevenen tartásáért, a közép-európai filozófiai hagyomány sajátosságainak meghatározásáért és a regionális együttműködésért. Aktív szereplője volt a hazai filozófiai közéletnek, emellett számos fiatal kutatót nevelt és támogatott. Az MTA BTK Filozófiai Intézetének egyik meghatározó vezető kutatója volt.
Neumer Katalin idő előtti halálával nagy veszteség érte a magyar filozófiát.

Quelle: https://fi.btk.mta.hu/hu/esemenyek/esemenyek/566-elhunyt-neumer-katalin

Personaldaten

Katalin Neumer
Ort: Budapest
Tätigkeit: Geschichte der Philosophie
Telephonnummer :
Handynummer:
Fax:
E-Mail:
Geburtsdatum:
Geburtsort:
Todesdatum: Noch lebend
Todesort:
Land: Hungary