Jiří Flaišman

Badatelské zaměření

Literární historie: česká literatura 1. poloviny 20. století; textologie a editologie.

Studium a stáže

1995–2002 FF UK, obor Český jazyk a literatura; 2002–2010 FF UK, externí doktorandské studium na Katedře české literatury a literární vědy.

Zaměstnání

Od 2003 externí spolupráce s Ústavem české literatury a literární vědy FF UK; od 2004 odborný pracovník Edičního a textologického oddělení ÚČL AV ČR (do roku 2007 pod názvem Česká elektronická knihovna); od 2012 výuka na Katedře bohemistiky FF UPOL.

Výběrová bibliografie

Knihy:

 • Podoby textologie. Praha: ÚČL AV ČR, 2010; s M. Kosákem.

Studie:

 • „Současné perspektivy textologické a ediční problematiky Slezských písní Petra Bezruče“. In: Slovenská literatúra 59, 2012, č. 5, s. 428–437; s M. Kosákem.
 • „Mezi řemeslem, vědou a uměním“. In: Ústav pro českou literaturu AV ČR. Praha: ÚČL AV ČR, 2010, s. 127–137; s. M. Kosákem.
 • „Felix Vodička – editor a textolog“. Literární archiv 41, 2009, s. 121–128; s M. Kosákem.
 • „Kritická hybridní edice“. Česká literatura 57, 2009, č. 2, duben, s. 266–275; s M. Kosákem.
 • „Poznámky k možnostem záznamu variant“. Česká literatura 56, 2008, č. 3, červen, s. 406–416; s M. Kosákem.
 • „Na okraj příručky Editor a text“. In: Editor a text. Praha a Litomyšl: Paseka, 2006; s M. Kosákem.
 • „K diskuzi nad Mukařovského studií ,Polákova Vznešenost přírody‘“. In: sb. Docela i sborník (Jiřímu Brabcovi k narozeninám). Praha: Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum, 2004, s. 93–100.
 • „Variace na variaci jednoho tématu“. In: sb. Šnykerikyk (Miroslavu Červenkovi k 65. narozeninám). Brno: Host, 1997, s. 58–71.

Edice:

 • J. Seifert: Jaro, sbohem; Přilba hlíny. Dílo J. S., sv. 5. Praha: Akropolis, 2012.
 • M. Červenka: Textologické studie. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2010; s M. Kosákem.
 • J. Brabec: „Šaldova vůle k integraci“. Zápisník o Šaldovi, č. 16, 2009; s M. Kosákem.
 • J. Brabec: Panství ideologie a moc literatury (studie, kritiky, portréty 1991–2008). Praha: Akropolis, 2009; s M. Kosákem.
 • Editor a text. Úvod do praktické textologie. Praha a Litomyšl: Paseka, 2006; s M. Kosákem.
 • J. Seifert: Vějíř Boženy Němcové; Světlem oděná; Kamenný most. Dílo J. S., sv. 6. Praha: Akropolis, 2005.
 • J. Seifert: Koncert na ostrově; Halleyova kometa; Odlévání zvonů; Dodatky (1966–1970). Dílo J. S., sv. 10. Praha: Akropolis, 2004.
 • J. Seifert: Město v slzách; Samá láska. Dílo J. S., sv. 1. Praha: Akropolis, 2001.
 • A. Černík: Severní záře. Praha: Protis, 2001; s M. Kosákem.
 • M. Čapek: Na zásvětí. Brno: Nakladatelství Host, 1999.
 • T. S. Eliot: Pustá země. Praha: Protis, 1996.

Účast v týmových pracích:

 • Kritická hybridní edice – Souborné kritické vydání děl Františka Gellnera a Karla Hlaváčka. ÚČL AV ČR 2007–2009.
 • Česká elektronická knihovna – Poezie 19. a počátku 20. století. Internetová plnotextová databáze. ÚČL AV ČR 2007.
 • Česká elektronická knihovna – Poezie 19. století od thámovců po lumírovce. CD-ROM. Praha: ÚČL AV ČR, 2002.

Přehled odborné činnosti

 

Quelle: Homepage des Instituts für tschechische Literattur der Tschechischen Akademie der Wissenschaften

Personaldaten

Herr Mag. Jiří Flaišman
Ort:
Tätigkeit: Literaturwissenschaftler
Telephonnummer :
Handynummer:
Fax:
E-Mail:
Geburtsdatum:
Geburtsort:
Todesdatum: Still alive
Todesort:
Land: Czech Republic