Alexanteri Institut

Location Daten

Alexanteri Institut
Ort: Helsinki
Telephonnumer: +358-(0)9-191 23631
Handynummer:
Fax: +358-(0)9-191 23615
E-Mail:
Siehe auch:

Aleksanteri-instituutti on Helsingin yliopiston alainen, valtakunnallinen Venäjän ja itäisen Euroopan tutkimuskeskus. Se palvelee Venäjän ja itäisen Euroopan tutkimuksen, opetuksen ja tuntemuksen kenttää erityisesti yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden alalla. Instituutti koordinoi ja edistää yhteistyötä ja vuoropuhelua akateemisen maailman, hallinnon, päättäjien, elinkeinoelämän ja kansalaisyhteiskunnan välillä sekä Suomessa että kansainvälisesti.

Aleksanteri-instituutti on perustettu vuonna 1996. Se on nopeasti kasvanut noin viidenkymmenen hengen työyhteisöksi, mukaan luettuna eri yliopistoissa jatko-opintojaan suorittavat tutkijakoulutettavat. Instituutilla on johtokunta, joka edustaa Helsingin yliopiston ohella muita sidosryhmiä. Instituutilla on lisäksi kansainvälinen neuvottelukunta. Näiden ohella instituuttia ohjaa sen eri toimintamuodoissa maisterikoulun ja tutkijakoulun johtoryhmät sekä julkaisuneuvosto.