Locationen

Centar za kulturnu dekontaminaciju

Center za slovenščino

Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik širi vedenje o slovenskem jeziku, literaturi in kulturi v mednarodnem okviru, spodbuja mednarodno slovenistično raziskovanje, organizira strokovna in znanstvena srečanja ter razvija celotno infrastrukturo za doseganje, preverjanje in potrjevanje znanja slovenščine kot drugega/tujega jezika.


Centre André Malraux

Česka republika

Charlie Centrum

Chotěboř

Cinema City

Cineplex Engel

Collegium Hungaricum Wien

Congress Centrum Wien

Seiten